Povrati i reklamacije - WineStars Vinoteka Beograd
...

Povrati i reklamacije

ZAMENA ARTIKALA

 

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate na kontakt telefon 063 568 154 ili nam pošaljite email na adresu: office@wsi.rs sa Vašim broj porudžbine, šifrom artikla koji želite da zamenite i šifrom artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal.

Nakon toga, vrši se fizička provera dostupnosti željenog artikala nakon čega dobijate instrukcije na Vašu email adresu gde će Vam biti objašnjen čitav proces zamene artikla za drugi.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je korišćen, odnosno prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju.

 

Ukoliko je inicijalna porudžbina za koju inicirate zamenu bila isporučena na adresu na teritoriji grada Beograda, naš kurir će prilikom isporuke zamenskog artikla preuzeti inicijalni koji želite da zamenite. 

 

Ukoliko je inicijalna porudžbina za koju inicirate zamenu bila isporučena na adresu van grada Beograda, neophodno je robu adekvatno upakovati i poslati po kurirskoj službi ili doneti lično na adresu koju smo vam iskomunicirali, zajedno sa odštampanom, popunjenom dokumentacijom koju ste dobili na e-mail adresu pošto ste poslali zahtev za zamenu artikla. Onog momenta kada se prvobitna roba vrati na stanje, biće Vam poslat zamenski artikal. 

 

Wine Stars International zadržava pravo da odbije zamenu artikla ako se isti ošteti tokom transporta do kancelarija WSI. 

 

Rok zamene

Rok za zamenu artikla je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

 

Troškovi isporuke

Troškove zamene robe i povrata novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

 

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDITE PORUDŽBINU, saglasni ste sa uslovima zamene artikla za drugi. 

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE/POVRAĆAJ ROBE

 

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.winestars.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti na sledećem linku.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca – direktni troškovi, snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, winestars.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

REKLAMACIJE

 

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 063 568 154 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@wsi.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 063 568 154, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@wsi.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu reklamacije@wsi.rs ili pozivom na kontakt telefon 063 568 154.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi WINE STARS INTERNATIONAL DOO već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme ZAVRŠITE KUPOVINU, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

×